I OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUCZYCIELI BIOLOGII I PRZYRODY

NAUCZYCIEL BIOLOGII WOBEC WYZWAŃ DYDAKTYCZNYCH TRZECIEJ REWOLUCJI TECHNOLOGICZNEJ

Warszawa, 3.10.2017 r.  |  Godz. 10.00 - 17.00  |  #KongresBiologa

Weź udział w kongresie, jeżeli chcesz:

Skutecznie inspirować uczniów do zdobywania wiedzy oraz podnieść wyniki na sprawdzianach i egzaminach

- poznaj nowoczesne metody motywacji i efektywnej nauki na każdym poziomie nauczania.

Łowić talenty biologiczne, wygrywać olimpiady i kierunkować do odpowiedniej kariery akademickiej

– sprawdź, jak to robią najlepsi specjaliści w edukacji.

Zainteresować uczniów biologią w szkole i poza szkołą

– naucz się, jak wdrażać nowoczesne technologie, nowatorskie pomoce dydaktyczne oraz korzystać z organizowanych akcji naukowych i przyrodniczych.

Poznać tajniki skutecznego przekazywania wiedzy

– dowiedz się, jakie są sprawdzone patenty najlepszych specjalistów i pasjonatów w edukacji dzieci i młodzieży.
Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?
 • Przedstawiamy kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań metodycznych, dzięki którym wprowadzisz innowacyjne pomysły na zajęcia m.in. aplikacje, gry, programy, narzędzia i e-pomoce internetowe.
 • Gwarantujemy praktyczną, interaktywną formułę kongresu, dzięki czemu poznasz tajniki pracy najlepszych specjalistów. Prelegenci, entuzjaści nauczania biologii, odwoływać się będą do własnych szerokich doświadczeń z zakresu nauczania,dzięki czemu zwiększysz atrakcyjność i aktywność uczniów na własnych lekcjach biologii.
 • Zapewniamy platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji – dzięki zdobytej wiedzy będziecie skutecznie motywować i inspirować uczniów do podnoszenia wiedzy i własnych umiejętności, co przełoży się na lepsze wyniki podczas sprawdzianów, egzaminów a także odpowiednio ukierunkuje karierę akademicką młodych naukowców.
Zabierz na konferencję swój smartfon, laptop lub tablet!
Szczegółowy plan kongresu:
1
Jak zmotywować ucznia do nauki
10.00 - 11.30
Wykładowca: dr Wojciech Glac, UG

1. Źródła motywacji ucznia do nauki

 • Uczeń, nauczyciel a neurobiologia ̶ jak wykorzystać wiedzę z zakresu neuronauk dla zwiększenia skuteczności dydaktyki
 • Koncentracja uwagi, motywacja i chęć uczenia się ̶ jak wzbudzić w uczniach XXI w chęć do zdobywania wiedzy, wykorzystując odkrycia współczesnej neurobiologii
 • Mistrz-uczeń – jak budować wzajemne relacje, aby inspirować uczniów do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych

2. Gamifikacja jako narzędzie podnoszące motywację do uczenia się - czyli jak sprawić, aby uczeń siadał do nauki biologii równie chętnie, jak do grania w gry

 • W jaki sposób przygotowywać zgamifikowane zajęcia. Case studies
 • Elementy gier wykorzystywane w gamifikacji

3. Nie myśl schematycznie – czyli jak efektywnie przekazywać wiedzę

 • Interdyscyplinarne podejście do myślenia w naukach przyrodniczych
 • Jak już w szkole zacząć prowadzić badania naukowe – pomysły na inspirowanie uczniów
Przerwa kawowa
2
Nowe technologie w edukacji
11.45 – 13.15
Wykładowca: dr hab. Joanna Mytnik, profesor UG

1. Jak uatrakcyjnić lekcje biologii i zwiększyć komunikację z uczniami

 • Bezpłatne platformy do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów wykorzystujące urządzenia mobilne uczniów (uczestnicy Kongresu będą mieli okazję przetestować wybrane aplikacje na swoich smartfonach lub tabletach)
 • Wykorzystanie QR kodów w edukacji (należy mieć zainstalowany w smartfonie lub tablecie dowolny czytnik QR kodów – darmowa aplikacja dostępna w każdym systemie)

2. Wykorzystanie gier na lekcjach biologii

 • Wykorzystanie i projektowanie gier (słownych, karcianych, quizowych, planszowych) na lekcjach jako sposób na zdobywanie, utrwalanie i przetwarzanie wiedzy, rozwijanie kreatywności, myślenia naukowego i stymulowanie do poszukiwania własnych rozwiązań
 • >Biologiczna gra miejska w szkole i poza szkołą – wykorzystanie mechanizmów gry terenowej do sprawdzania wiedzy uczniów
 • Pokój zagadek – nietypowy sposób sprawdzenia wiedzy uczniów

3. Jak rozbudzać zainteresowania badawcze uczniów zdolnych?

 • Uczeń na medal – jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminów, olimpiad i konkursów przyrodniczych
Przerwa obiadowa
3
Metodyka nauczania na każdym etapie edukacji
14.15 – 15.45
Wykładowca: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
 • Szkoła w czasach trzeciej rewolucji technologicznej – gdy nauczyciel też musi się uczyć funkcjonowania w nowej rzeczywistości: program nauczania czy środowisko edukacyjne?
 • Uczeń XXI w. – jak wykorzystać w nauczaniu biologii smartfony, aplikacje, Wikipedię, lekcje multimedialne
 • Nowoczesne podejście do nauki biologii i innych przedmiotów przyrodniczych – metodyka nauczania na każdym etapie edukacji
 • W klasie i w terenie – jak wykorzystać zajęcia laboratoryjne i terenowe, aby pomóc uczniom zrozumieć procesy i interakcje w świecie biologii i podnieść poziom nauczania
 • Każdy może zostać odkrywcą – metoda naukowa i współpraca z podmiotami pozaszkolnymi (organizacje naukowe i przyrodnicze), współpraca z ośrodkami naukowymi w ciągu roku szkolnego
Przerwa kawowa
Panel specjalny Czy edukacja biologiczna może poprawić postrzeganie zwierząt konfliktowych?
16:15 - 17.00
Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
DO UDZIAŁU W KONGRESIE ZAPRASZAMY:
 • Nauczycieli biologii i przyrody ze wszystkich etapów nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia
 • Dyrektorów szkół
 • Stowarzyszenia nauczycieli
 • Edukatorów przyrody
 • oraz wszystkich zainteresowanych
WYKŁADOWCY
Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Biolog, ekolog i entomolog zatrudniony w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska, na Wydziale Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie. Popularyzator nauki i blogger.

Posiada szerokie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi m.in. wykłady i ćwiczenia dla studentów biologii i biotechnologii, pielęgniarstwa oraz na interdyscyplinarnym kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, zajęcia podyplomowe dla nauczycieli, wykłady dla dorosłych oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Liczne wykłady i zajęcia praktyczne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, w ramach projektów edukacyjnych oraz Uniwersytetu Dzieci. Inicjator i organizator olsztyńskiej kawiarni naukowej, autor licznych artykułów dydaktycznych, broszur dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologiczne i współautor podręcznika dla szkół.

W ostatnich latach intensywnie zajmuje się edukacją w różnorodnych formach. Organizator i koordynator Olsztyńskich Dni Nauki oraz Nocy Biologów. Eksperymentuje z grywalizacją (gamifikacją), nauczaniem metodą projektu, grami dydaktycznymi oraz wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Dyrektor Instytutu Zoologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Zoolog i ekolog. Autor ponad 250 publikacji międzynarodowych i kilku książek. Pasjonat obserwacji ptaków, łączenia różnych dyscyplin naukowych i edukacji spersonalizowanej. Stały współpracownik „Biologii w Szkole”.

Dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG

Jej pasją jest uczenie i projektowanie sposobów skutecznego uczenia się. Wciąż poszukuje sposobów na motywowanie studentów do aktywnej nauki, wprowadza innowacyjne metody nauczania na Uniwersytecie Gdańskim m.in. gamifikując kursy akademickie (od 2013 r.).

Prowadzi szkolenia i wykłady dla nauczycieli w zakresie gamifikacji (EduPlus) i edukacji przyrodniczej (AlterEco). Ekspert w zakresie gamifikacji w edukacji w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter” w projekcie „Lekcje Przedsiębiorczości” (od 2013 r.), współpracuje z m.in. z centrami nauki i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Właścicielka firmy edukacyjnej szkolącej nauczycieli w uczeniu przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu (altereco.home.pl). Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim. Współautorka kursu internetowego dla nauczycieli wydawnictwa Operon „Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji” (2016 r.). Ekspert w międzynarodowym projekcie „INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji.

Dr Wojciech Glac

Neurobiolog, wieloletni nauczyciel akademicki. Jego pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi. W swojej praktyce akademickiej szeroko wykorzystuje grywalizację (od 2013 r.).

Oprócz prowadzenia zajęć akademickich, badań naukowych i opieki nad kołem naukowym, angażuje się w prowadzenie szkoleń i wykładów dla nauczycieli w zakresie neurobiologii uczenia się i gamifikacji (EduPlus). Uczestniczy aktywnie w wielu akcjach i programach popularyzatorskich, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów i warsztatów o tematyce neurobiologicznej. Jest organizatorem Dni Mózgu w Trójmieście (od 2011 r.) oraz cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim (od 2013 r.). Jako wykładowca współpracuje m.in. z Centrum Nauki „Experyment”, Polską Akademią Dzieci, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem Dziecięcym „Unikids”, Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości „Starter”, ośrodkami doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Jest laureatem nagrody „Nauczyciel Roku” im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2012 r.) oraz nagrody „Nauczyciel Roku na Wydziale Biologii UG” (2012 r.). Współautor kursu internetowego dla nauczycieli wydawnictwa Operon „Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji” (2016 r.). Ekspert w międzynarodowym projekcie „INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji.

UWAGA

Zapraszamy do zabrania na konferencję smartfonów, laptopów lub tabletów. Dzięki temu będą mieli Państwo okazję praktycznie przetestować możliwości prezentowanych gier i aplikacji.

Prosimy także o pobranie bezpłatnego programu do odczytywania kodów QR. Program dostępny m.in.:

Pakiet uczestnika:
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Udział we wszystkich sesjach
 • Konsultacje z wykładowcami
 • Poczęstunek
OFERTA SPECJALNA
50 biletów w niższej cenie!

W promocji pozostało:
6 / 50 miejsc

Jak skorzystać z promocji?

Wpisz kod rabatowy promocja-kongres aby zapisać się w niższej cenie: 369 zł netto
Uwaga! Jeśli jesteś prenumeratorem czasopisma „Biologia w Szkole” przysługuje Ci niższa cena na udział w spotkaniu (349 zł netto)!

Uwaga, aby uaktywnić kod rabatowy, kliknij przycisk "sprawdź".
Weź udział
W kongresie
Kongres odbędzie się 3.10.2017 r. w Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

Najczęściej zadawane pytania
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.
W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Udział w konferencji można zgłaszać do 02 października 2017 r.
W ciągu 4 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 874 lub mailowo maria.osesek@forum-media.pl
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.kongresbiologiczny.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 02 września 2017 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 02 września 2017 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu szkolenia/konferencji.
Organizator:

Patronat naukowy:

Partner:

Pozostałe patronaty:

Forum Media Polska
Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Katarzyna Zaborowska

Katarzyna.Zaborowska@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 828

Maria Osesek

Maria.Osesek@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 874